Peyzaj Tasarım ve Uygulaması

Peyzaj Tasarım ve Uygulaması

Günümüzde hızla artan kentleşme ve sanayi faaliyetleri sonucunda insanlar hızla doğadan uzaklaşmış ve beton yığınları arasında yaşamaya mahkûm olmuşlardır. Bu yoğun kentleşme sonucunda insanların doğa ile kopan bağlarını tekrar sağlamaları için en iyi fırsat bahçeleridir.

Yoğun geçen kent yaşamı sonrasında insanların soluk alabilmesi, zihinsel olarak dinlenmesi ve aileleriyle zaman geçirmeleri için bahçeleri oldukça önemlidir. Bu nedenlerden dolayı bahçe düzenleme başlı başına ele alınması gereken bir konudur.

Peyzaj tasarım kuralları göz önünde bulundurularak yapılacak bir bahçe düzenleme sonrasında hem estetik, hem de fonksiyonel açıdan maksimum yarar sağlayan mekânlar ortaya çıkar. Peyzaj tasarımı bir sonuç ürünü olarak ortaya çıkmış gibi görünse de tasarım sonlanıncaya ve uygulama yapılıncaya kadar farklı evreleri vardır.

Tasarıma başlamadan önce alana ait tüm olumlu ve olumsuz özellikler belirlenmeli, değerlendirilebilecek fırsatlar hakkında detaylı bir çalışma yapılmalıdır. Kullanıcının istekleri bu aşamada değerlendirilerek yapılacak olan tasarıma ışık tutmalıdır. Yapılan tüm bu çalışmalar sonucunda alan kullanım kararları verilir, alanlar şekillenir ve arazinin detaylı olarak kullanım şekli ortaya çıkar.

Başlangıçta yapılan alan analizi sonucunda peyzaj tasarım kararları ortaya çıkar, bu tasarım kararları sonucunda ise alanların nihai şekline ve büyüklüklerine karar verilir. Alanlar şekillendirilirken mümkün olan en iyi mekânsal organizasyon ortaya konulmaya çalışılır. Peyzaj tasarımı, peyzaj mimarının elinde şekillenirken mekânı kullanacak olan kullanıcıların istekleri ve alanın doğal ve kültürel özelliklerine en uygun şekilde son haline getirilir.

Yapılacak olan tasarımda çevre koşulları göz önünde bulundurulmalı ve malzeme seçimlerinde dikkate alınmalıdır. Çevre koşulları dikkate alınmadan yapılan tasarımlar çevreye yabancı kalır, yadırganır ve insanda huzursuzluk yaratır.

Bu nedenle ; yapılacak olan her türlü tasarım çalışmalarında çevre koşulları çok iyi etüt edilmeli ve profesyonel olarak ele alınmalıdır. SİMGE FİDANLIĞI hayallerinizdeki peyzaj düzenlemesini yukarıdaki etkenleri dikkate alarak gerçeğe en uygun şekilde teknolojik ortamda dizayn eder.

Hayal Etmesi Sizden Gerçekleştirmesi Bizden.