OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ UYGULAMASI

OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ UYGULAMASI

Otomatik sulama sistemleri ile bitkileriniz için gerekli olan minimum su miktarını hesaplar ve projelendirir.

 • Proje ile her bitkiye gereken su dağılımı sağlanmış olur.
 • Otomatik sulama sistemleri hem zaman kaybetmenizi hem de gereksiz su sarfiyatını önlemiş olur.
Otomatik sulama sistemlerinden yağmurlama sulama sistemi ve damlama sulama sistemleri en yaygın olanlarıdır. İki sistemin de gerekli görüldüğü yerler vardır.

Yağmurlama Sulama Sistemi
Geniş çim veya park ve bahçe alanlarının sulanmasında rahat, estetik ve etkili bir metot olup, manuel veya otomatik olarak kullanılabilir. Yağmurlama, suyun kaynaktan belli bir basınçla alındığı, kapalı bir sistemle peyzaj arazisine kadar iletildiği ve sonra atmosfere damlacıklar halinde püskürtüldüğü yöntemdir.

Bu sistemin yararlarını sıralarsak;

 • Karmaşık bünye ve profile sahip sorunlu veya tesviye yapılamayacak ölçüde sığ toprakların sulanmasında kullanılır.
 • Yer altı ve yer üstü kaynaklarından alınan suyun küçük miktarlarda ve sürekli olarak etkin biçimde kullanılmasını sağlar.
 • Erozyona neden olmaksızın dik ve eğimli topografya ya sahip alanlar sulanabilir.
 • Derine sızma ile su kaybı az olduğu için drenaj problemini ortadan kaldırır.
 • Az işçi ile kontrollü sulama yapılabilir.
 • Bitki besin maddeleri ve gübreler sulama suyu ile birlikte verilebilir.
 • Geçirimsiz topraklarda taban suyunu yükseltmeden kontrollü bir sulama yapılabilir diyebiliriz.

Damlama Sulama Sistemi
Bitkinin ihtiyacı olan suyu, direk bitki köküne ulaştırmamızı sağlayan sistemdir. Bu sistem ile bitkiye, direk sulama borusu çekilir ve toprak üstü kısmı ıslanmadan su ihtiyacı karşılanır. Su damlalar halinde verileceğinden basıncı düşük olmalıdır. Sulama suyu filtre edilir sonrasında içine eriyebilir gübre karıştırılabilir.

Bu sistemin yararlarını sıralarsak;

 • Su damlaları yağmurlama sulama sistemindeki gibi havaya püskürtülmez ve bitkinin toprak üstü kısmını ıslatmaz.
 • Bitkinin ıslanması önlendiğinden bitki hastalıkları ve zararlı canlıların gelişmesi önlenmiş olur.
 • Buharlaşma ile su kaybı olmayacağından, sistemdeki su kaybı minimum ölçüde tutulmuş olur.
 • Damlama sulama sistemi ile sulanan arazide yabancı otlarla mücadele daha başarılı olmaktadır.

Hayal Etmesi Sizden Gerçekleştirmesi Bizden.